Principi banke vremena

Banka vremena је platforma dostupna svim zainteresovanim korisnicima koji mogu i hoće da rade, da pomognu drugima i međusobno sarađuju. Omogućava međusobnu razmenu sati, znanja i veština, sa transakcijama zasnovanim na vremenu a ne novcu, gde je jedan sat Banke vremena jednak jednom satu rada svakog korisnika.

Korisnik se ne mora direkno odužiti korisniku banke vremena koji je njemu učinio uslugu, nego onom korisniku banke vremena kome trebaju njegovo znanje i veštine.

Banka vremena kombinuje prednost savremene tehnologije sa principima zajedničkog života i dobre ekonomije razmene.

Principi Banke vremena

  • Vrednost: Svi vredimo i imamo nešto ponuditi zajednici
  • Uzajamnost: Svi pomažemo jedni drugima
  • Umrežavanje: Važno je razvijati poverenje među ljudima i graditi mreže međusobne podrške koje su preduslov zdravog društva i pojedinca
  • Poštovanje: Međusobno poštovanje znači uvažavanje tuđih sloboda, izbora i prihvatanje različitosti
  • Redefinisanje rada: Ljudski rad treba biti cenjen i nagrađen, jer doprinosi poboljšanju međuljudskih odnosa, izgradnji održivih zajednica, jačanju socijalne pravde i održivog razvoja.

Sistem banke vremena se isključivo treba odnositi na jedinicu vremena u jednakoj vrednosti rada bez obzira ko kakvu uslugu nudi. Smatramo da vreme svakog pojedinac jednako vredi bez obzira šta radi, ali da taj rad bude stvaralački i svrsishodan.

Blog

Ostavite odgovor