Vreme je život

Zamislite da vam svako jutro, kada se probudite, jedna banka stavi na raspolaganje 24.000 dinara. Šta biste uradili? Ali kao u svakoj banci, i ovde postoje određena pravila. Prvo pravilo: Sve što niste uspeli potrošiti tokom dana uzima vam se naveče! Ne možete prebaciti novac na neki drugi račun. Imate ga pravo potrošiti isključivo tokom

Continue Reading

Principi banke vremena

Banka vremena је platforma dostupna svim zainteresovanim korisnicima koji mogu i hoće da rade, da pomognu drugima i međusobno sarađuju. Omogućava međusobnu razmenu sati, znanja i veština, sa transakcijama zasnovanim na vremenu a ne novcu, gde je jedan sat Banke vremena jednak jednom satu rada svakog korisnika. Korisnik se ne mora direkno odužiti korisniku banke

Continue Reading

Da li je banka vremena za tebe?

U vremenu u kojem je novac postao merilo uspeha, moći i privlačnosti izgubljene su sve one prave ljudske vrednosti. Pružiti drugome pomoć ili dati savet bez očekivanja naknade praktikuje se još jedino u porodičnim i prijateljskim krugovima. Zajedništvo i zajednica u kojoj živimo, bilo da je reč o selu ili gradu, nestaju prepuštajući svoje mesto

Continue Reading

Vreme je naša valuta

Aktuelna finansijska kriza, koja traje već godinama, podstakla nas je na preispitivanje mnogih ekonomskih strategija koje su decenijama bile uzimane zdravo za gotovo. Nemogućnost oslanjanja na novac kao adekvatnu i sigurnu robu za koju se kupuje neka druga roba, postala je u recesiji jedan od osnovnih problema savremenog čoveka. Neko bi rekao da novca ima.

Continue Reading