FUNKCIONISANJE SISTEMA

Korisnik koji sa jednim korisnikom razmeni svoje znanje, odnosno vreme i „zaradi“ npr. 3 sata, može tih „zarađenih“ 3 sata da potroši, odnosno razmeni sa nekim drugim korisnikom koji drži npr. časove stranog jezika, dizajna ili programiranja i tako je uštedeo određeni iznos kojim bi inače platio te časove.

EKONOMIJA RAZMENE

Banka vremena kombinuje prednost savremene tehnologije sa principima zajedničkog života i dobre ekonomije razmene. Stvaranjem (n)ove platforme koja promoviše i omogućuje razmenu sati, registrovani korisnici (fizička lica, udruženja, javni sektor i privreda) povezuju se sa drugim zainteresovanim korisnicima i razmenjuju njihovo znanje i veštine.

PROMOCIJA AKTIVIZMA MLADIH

OPENS Banka vremena, funkcioniše kao platforma, na kojoj se mladi i svi ljudi dobre volje informišu na koji način mogu biti proaktivniji, odnosno da pomognu sebi, društvu i da međusobno sarađuju. Obezbedili smo opciju i za tkz. ekspertsko volontiranje tako da su vam dostupne istaknute ličnosti u određenoj oblasti.

NAŠI PARTNERI

Udruženja i organizacije koje su podržale banku vremena