Description

Uživam u radu sa decom i odraslima.

Kreativna i komunikativna.