Description

У оквиру Метис центра највише сам посвећена креирању едукација и радионица. Током неформалног образовања, поред поменутих обука, завршила сам и основне курсеве ТА психотерапије и психоанализе, те је рад са људима свакако област у којој имам развијене способности.

Тренутно сам едукант прве године Транцакционе Анализе, која подразумева примену психотерапијских знања у организацијама а обухвата рад са тимовима где је основна намена побољшање њихове ефикасности.

Education

Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

2005/2011 Dipolomirani psiholog