Banka vremena je onlajn platforma za razmenu vremena putem pružanja različitih usluga. Dizajnirana je za mlade i sve ljude dobre volje koji mogu i hoće da razmene određene usluge, odnosno sate.

Svaki registrovani korisnik poseduje specifične veštine, kao i znanje koje može da razmeni sa drugima. Za uzvrat može dobiti jednaku količinu vremena ili određenu uslugu drugog korisnika platforme.

Vreme, znanje i veštine postaju vrednosti razmene, otkriva se smisao trenutka i gesta dobre volje.

NAŠI PARTNERI

Udruženja i organizacije koje su shvatile značaj i svrhu ekonomije razmene i volontiranja

FUNKCIONISANJE PLATFORME

Banka vremena omogućuje angažmane za sve registrovane korisnike, koji su u potpunosti u skladu sa njihovim mogućnostima i potrebama. Korisnik koji sa drugim korisnikom razmeni svoje znanje, odnosno vreme i „zaradi“ npr. 2 sata, može tih „zarađenih“ 2 sata isto da razmeni sa trećim korisnikom koji drži npr. časove stranog jezika, muzike, programiranja, mentorstvo ili usluge neke druge organizacije i tako je uštedeo određeni iznos kojim bi inače platio te časove.
Tako da, pored samopotvrde svojih veština, kao i zadovoljstva koje dobije jer je podelio sa drugima to što zna i ume, korisnik ujedno može da razmenjuje svoje sate sa drugim korisnicima platforme, ekspertima, organizacijama, udruženjima i dr.

ZNAČAJ EKONOMIJE RAZMENE

Stvaranjem (n)ove platforme koja promoviše i omogućuje online razmenu sati (vreme kao valuta), registrovani korisnici (fizička lica, udruženja, javni sektor i privreda) povezuju se sa drugim zainteresovanim korisnicima.
Korisnici Banke vremena, razmenjuju njihovo znanje i veštine, a zatim razmenom svojih „zarađenih“ sati, mogu sebi da obezbede neke specifične usluge, od drugih korisnika i registrovanih organizacija.
Tako da, platforma omogućuje da se korisnici i organizacije međusobno upoznaju i spoje lepo i korisno.

PROMOCIJA AKTIVIZMA MLADIH

OPENS Banka vremena, funkcioniše kao platforma, na kojoj se mladi i svi ljudi dobre volje bolje i lakše informišu na koji način mogu biti proaktivniji, odnosno u kojim organizacijama su trenutno otvoreni pozivi za volontiranje.

Mladi, uz pomoć OPENS Banke vremena, volontiranjem i razmenom svojih volonterskih sati, mogu sebi da obezbede neke specifične usluge, od drugih članova i registrovanih organizacija (udruženja, privreda, javne ustanove) za koje na klasičnom tržištu trebaju da ponude novac.
Obezbedili smo i ekspertsko volontiranje tako da su vam dostupne i istaknute ličnosti u određenoj oblasti.

Doprinos razvoju lokalne zajednice

OPENS banka vremena povećava aktivno učešće mladih i doprinosi razvoju društva
Platforma promoviše i volontiranje koje predstavlja ono najplemenitije u ljudskom biću

Pokreni se

ISTAKNUTI POZIVI ZA VOLONTERE

OPENS poziv za volontere

Нови Сад, Војводина Dugoročno volontiranje

Nakon što je Novi Sad krajem prošle godine postao Omladinska prestonica Evrope za 2019. godinu, ove godine proširujemo tim volontera i otvaramo konkurs

Volonter u Novosadskom Edukativnom Centru

Нови Сад, Војводина Dugoročno volontiranje

Misija NEC- a je razvoj i osnaživanje građana u oblasti celoživotnog holističkog obrazovanja, putem društveno korisnog učenja sa ciljem njihovog

Čepom do osmeha

Нови Сад, Војводина Dugoročno volontiranje

Tražimo superheroje! Humanitarno-ekološka akcija sakupljanja plastičnih čepova radi pomoći deci sa invaliditetom da im se omogući lakše funkcionisanje u obrazovannju.