Banka vremena je onlajn platforma za razmenu vremena putem pružanja različitih usluga. Dizajnirana je za mlade i sve ljude dobre volje koji mogu i hoće da razmene određeni broj sati.

Svaki registrovani član ima određenu količinu slobodnog vremena i znanja koje želi da pokloni zajednici. Za uzvrat može dobiti jednaku količinu vremena ili određenu uslugu drugog člana platforme.

Vreme i ljudska dobrota postaju vrednost razmene, otkriva se smisao trenutka i gesta dobre volje.

ISTAKNUTI POZIVI ZA VOLONTERE

Volonter u Novosadskom Edukativnom Centru

Нови Сад, Војводина Dugoročno volontiranje

Misija NEC- a je razvoj i osnaživanje građana u oblasti celoživotnog holističkog obrazovanja, putem društveno korisnog učenja sa ciljem njihovog

Čepom do osmeha

Нови Сад, Војводина Dugoročno volontiranje

Tražimo superheroje! Humanitarno-ekološka akcija sakupljanja plastičnih čepova radi pomoći deci sa invaliditetom da im se omogući lakše funkcionisanje u obrazovannju.

Novinar saradnik na projektu „Najlepše priče o Novom Sadu”

Нови Сад, Војводина Kratkoročno volontiranje

Udruženje Remiks iz Novog Sada tokom naredne tri godine realizovaće projekat „Najlepše priče o Novom Sadu“ i time dati svoj doprinos

NAŠI PARTNERI

Udruženja i organizacije koje su shvatile značaj i svrhu ekonomije razmene i volontiranja

FUNKCIONISANJE PLATFORME

Banka vremena omogućuje angažmane za sve korisnike, koji su u potpunosti u skladu sa njihovim mogućnostima i potrebama. Korisnik koji drugom korisniku „pokloni“ 2 sata, može tih „zarađenih“ 2 sata da razmeni sa drugim korisnikom koji drži npr. časove stranog jezika, muzike, programiranja, mentorstvo ili usluge neke druge organizacije i tako je uštedeo određeni iznos kojim bi inače platio te časove.
Tako da, pored podrške zajednici, samopotvrde i zadovoljstva koje dobije, korisnik ujedno može da razmenjuje svoje sate sa drugim članovima, kao i organizacijama, udruženjima i drugim korisnicima platforme.

ZNAČAJ EKONOMIJE RAZMENE

Stvaranjem (n)ove platforme koja promoviše i omogućuje i online razmenu sati (vreme kao valuta), registrovani korisnici (fizička lica, udruženja, javni sektor i privreda) povezuju se sa zainteresovanim korisnicima.
Takođe, platforma omogućuje da se korisnici i organizacije međusobno upoznaju i spoje lepo i korisno.
Korisnici Banke vremena, razmenjuju njihovo znanje i veštine, a zatim razmenom svojih „zarađenih“ sati, mogu sebi da obezbede neke specifične usluge, od drugih korisnika i registrovanih organizacija.

PROMOCIJA AKTIVIZMA MLADIH

OPENS Banka vremena, funkcioniše kao platforma, na kojoj se mladi i svi ljudi dobre volje bolje i lakše informišu na koji način mogu biti proaktivniji, odnosno u kojim organizacijama su trenutno otvoreni pozivi za volontiranje.

Mladi, uz pomoć OPENS Banke vremena, volontiranjem i razmenom svojih volonterskih sati, mogu sebi da obezbede neke specifične usluge, od drugih članova i registrovanih organizacija (udruženja, privreda, javne ustanove) za koje na klasičnom tržištu trebaju da ponude novac.
Obezbedili smo i ekspertsko volontiranje tako da su vam dostupne i istaknute ličnosti u određenoj oblasti.

Doprinos razvoju lokalne zajednice

OPENS banka vremena povećava aktivno učešće mladih i doprinosi razvoju društva
Platforma promoviše i volontiranje koje predstavlja ono najplemenitije u ljudskom biću

Pokreni se