Customer #4

Omladina JAZAS-a Novi Sad je osnovana 1996.godine, u novembru, kada je grupa mladih odlučila da prvi put organizovano i uz podršku Omladine JAZAS-a organizuje aktivnosti povodom 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv SIDE. Kampanja je uspešno sprovedena po prvi put i u Novom Sadu, a mladi koji su učestvovali odlučili su da osnuju organizaciju koja bi se tom tematikom i problemima mladih bavila tokom cele godine.

Nakon dve godine funkcionisanja kao neformalna grupa, u oktobru 2008. organizovana je osnivačka skupština što se i uzima kao zvaničan datum prerastanja neformalne grupe u organizaciju civilnog društva, Omladinu Jugoslovenske asocijacije za borbu protiv SIDE Novi Sad – Omladina JAZAS-a Novi Sad. Registracija je stigla 24. marta 1999. godine.

Danas je Omladina JAZAS-a Novi Sad prepoznata, kako od šire društvene zajednice tako i od strane kolega i institucija, kao stub omladinskog aktivizma u Novom Sadu i Vojvodini, a broji preko 150 volontera i ima za sobom više od 100 uspešno realizovanih projekata i aktivnosti.