Description

Student proizvodnog mašinstva.

Education

Srednja tehnička škola Sombor

2010-2014 Tehičar za kompjutersko upravljanje

Fakulter tehničkih nauka Novi Sad

2014-? Osnovne akademske studije