Description

Volim da posmatram, istrazujem svet oko sebe. Uvek mi je motivacija da spoznam sta je iza onog vidljivog sto se ispoljava prema spolja. Istinski sam zainteresovan za susretanje sa drugim ljudskim bićem i verujem da snaga koja sve nas pokreće jeste prisustvo sa drugim koje uzajamno oplemenjuje i omogućava obostrani rast. Nema toga čoveka od koga ne možes nešto naučiti i nema tog iskustva koje nije dragoceno.