Description

„Obrazovanje, to je ono što nam ostane nakon što zaboravimo sve što smo naučili u školi.“ – Albert Ajnštajn

Poslednjih pet godina radim u edukativnim centrima koji se bave neformalnim obrazovanjem i imao sam prilike da se uverim potpuno u ovu Ajnštajnovu misao. Danas je obrazovanje mnogo širi pojam od školovanja. Volim da kažem da nam školovanje u većini slučajeva samo omogući da vodimo prosečan život, a samoobrazovanje i lični razvoj da drastično poboljšamo svoje sposobnosti, lične i profesionalne veštine, a samim tim i kvalitet svog života.

To je bio moj motiv da se poslednjih par godina posvetim upravo ovim kategorijama i radim aktivno na kreiranju različitih programa i predavanja iz oblasti ličnog razvoja. Osnivač sam IQ Centra – edukativnog centra za lični i profesionalni razvoj.

Radim kao predavač tehnika efikasnog učenja (Brzo čitanje, Tehnike pamćenja, Mentalne mape, Organizacija učenja). Takođe, autor sam i predavač programa treninga ličnog i profesionalnog razvoja IQ+ (Upravljanje vremenom, Upravljanje stresom, Donošenje odluka, Projektovanje ciljeva, Komunikacione veštine).

Pored edukacija iz ovih oblasti držim i autorska predavanja kraćeg formata: „Otključaj svoje intelektualne potencijale“, „Otključaj svoje preduzetničke potencijale“, „Ostvari svoje ciljeve“, „Na vreme misli na vreme!“, „Pokreni S(v)E(t)!“

Imam četiri godine poslovnog iskustva u segmentu administracije, organizacije i finansija u firmama. Dve godine sam bio menadžer odseka za administraciju, organizaciju i finansije u firmama u kojima sam radio.

Usluge koje mogu da ponudim su edukacije iz oblasti ličnog i profesionalnog razvoja na teme koje sam pomenuo i usluge na polju optimizacije procesa administracije, organizacije i finansija za firme, organizacije i pojedince.