Description

Volim da učim nove stvari, upoznajem nove ljude i osvajam izazove. Kao osoba sam jako društven, a vreme volim da provodim u prirodi. Te se s toga zalažem za održivi razvoj i ekološku proizvodnju.

Education

Ekonomska škola ,,Svetozar Miletić"

01.09.2007./01.06.2011 Ekonomski tehničar

Poljoprivredni Fakultet

01.10.2011/15.11.2017. dipl. menadžer u Agroturizmu

Poljoprivredni Fakultet

15.11.2017 master Agroekonomski