Description

Активиста

Економски саветник

Потпоручник

Наставник енглеског језика

Пројектни менаџер

Мастер економиста

Дипломирани пословни информатичар

Education

Економски факултет у Суботици

2008 / 2013 Мастер економиста

Дипломирани пословни информатичар

Experience

Група грађана Директна демократија

2018 / 2018 Председник Управног одбора

Оснивач и члан Управног одбора