Description

Osnivač Razvojno – poslovnog centra (www.pr.edu.rs), osnovanog sa ciljem pružanja podrške razvoju preduzetništva, unapredjenja poslovanja socijalnih preduzeća, zadruga, udruženja i dr. kroz izgradnju održivih projekata i promovisanja društveno odgovornog poslovanja.

Pruža mentorsku podršku u razvijanju poslovnih i profesionalnih veština kao i u realizovanju ideja i preduzetničkih poduhvata.

Master ekonomista, trener razvojnih veština.

Još malo o meni:

  • Mentor početnicima u poslovanju kao i preduzetnicima/preduzećima koji posluju više godina i imaju određene probleme u poslovanju (marketing, prodaja, likvidnost i sl.).
  • Koordinator regionalnih projekata vezanih za neformalno obrazovanje mladih i odraslih, sticanjem profesionalnih, poslovnih i razvojnih veština.
  • Specijalista u pretvaranju ideje u preduzetnički poduhvat kroz strateški poslovni i marketing plan, mentorsku podršku i odgovarajući poslovni model.
  • Kreativac i stvaralac.

Education

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

2004 - 2006

Član studentskog parlamenta

Ekonomski fakultet Subotica

2006 - 2009

Diplomirani studenti diplomskih akademskih studija Marketing su kompetentni da kreativno rešavaju realne probleme u praksi.

Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog i kreativnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja kao i predviđanja ishoda odabranog rešenja (donošenja odluka) sa svim njegovim pozitivnim i negativnim posledicama.

Univerzitet u Novom Sadu

2010 - 2012

Studijski program je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompetencija u oblasti marketing upravljanja u organizacijama privrednog i vanprivrednog sektora, koje su društveno opravdane i korisne.

Experience

Galerija podova

April 2008 - Mart 2009 Menadžer prodavnice

Koordinacija celokupnog radnog procesa u prodavnici.
Organizacija rada prodavaca (tim od 10 ljudi).
Unapređenje prodaje.
Saradnja sa postojećim i novim institucionalnim kupcima.

Ipon Security

Septemmbar 2011 - Avgust 2012 Projekt menadžer

Planiranje i sprovođenje marketinških planova i programa.
Davanje preporuka u vezi sa strategijom formiranja cena.
Istraživanje i analiziranje svih faktora koji utiču na tržišne šanse.
Sastavljanje plana projekta kao i planiranje budžeta projekta.

Ipon Security

Avgust 2012 - Septembar 2014 Direktor

Pored svakodnevnog praćenja i koordinacija poslovanja pravnog lica, poslovne korespodencije i komunikacije sa partnerima, klijentima i dr. planiranja i postavljanje ciljeva, postavljeni su standardi produktivnosti i rentabilnosti.

Takođe, realizovane su brojne obuke i treninzi zaposlenih kako bi ispunili očekivanja klijenata i bili na profesionalnom nivou zadatka.

U toku vođenja kompanije, prihodi su udvostručeni kao i broj zaposlenih. Postavljene su osnove za dalji rast i razvoj, tako da je generalni direktor otišao dalje u ispunjenje lične i profesionalne misije.

Infinite Leap

Mart 2017 - Avgust 2017 Business Developer

Creative thinkers and engineers, dedicated to the pursuit of bringing amazing products and solutions to the world

Razvojno poslovni centar

Septembar 2014- traje Biznis mentor

Akademsko tutorstvo za sticanje preduzetničkih veština usmereno je ka unapređenju i razvoju praktično- poslovnog znanja, putem mentoringa i iskustvenog učenja koje bi dovelo do uspešne realizacije isplaniranih ciljeva.

Akademsko tutorstvo razvija lične i profesionalne veštine za stvaralačko preduzetništvo.

Neformalno obrazovanje i kontinuirana mentorska podrška omogućavaju da potencijali ostvare i postanu realan i valorizovan posao. Posao koji volite da radite.