Pregled

Misija NEC- a je razvoj i osnaživanje građana u oblasti celoživotnog holističkog obrazovanja, putem društveno korisnog učenja sa ciljem njihovog osposobljavanja za stvaralačko razmišljanje i delovanje u pravcu ličnog ispunjenja i doprinosa zajednici.

NEC je usmeren je ka unapređenju, razvoju i sticanju praktičnog znanja i veština, koje bi dovelo kako do većeg aktivnog učešća mladih u društvenom životu, preko (samo)zapošljavana, tako i do lokalno ekonomskog razvoja putem mentorske podrške i iskustvenog učenja.

Da bi ispunio svoju viziju i misiju Novosadski edukativni centar deluje na ostvarivanju konkretnih ciljeva, kao sto su:
1. Neformalno obrazovanje u oblasti građanskog aktivizma
2. Osnaživanje gradjana/ki za aktivno učestvovanje u unapređenju građanskog društva
3. Razvijanje prakse postovanja ljudskih prava i održivosti
4. Zaštita životne sredine
5. Unapređivanje kulture i umetnosti
6. Obezbeđivanje zaštite najranjivijih društvenih grupa
7. Smanjenje siromaštva u oblasti socijalne zaštite
8. Podrška postizanju održivog razvoja i njegova promocija u oblastima edukacije, poslovanja, aktivnog učešća mladih i socijalnog preduzetništva.
9. Jačanje ekonomskih kapaciteta društva sa posebnim osvrtom na osnaživanje preduzetničkog duha, izuzetno u oblasti održivog razvoja i zelenih tehnologija.
10. Utemeljenje socijalnog preduzetništva kao osnovnog modela održivog razvoja, društvenog privređivanja i zelene ekonomije

Da biste se prijavili za ovaj posao, pošaljite e-mail sa svojim podacima na email aleksandar@nec.rs


Možete se prijaviti za ovaj poziv, preko svog naloga. Prvo je potrebno da se ulogujete ili registrujete na platformi, klikom na pošaljite prijavu. Posle registracije omogućena Vam je prijava.

O nama - Novosadski Edukativni Centar

NEC je usmeren je ka unapređenju, razvoju i sticanju praktičnog znanja i veština, koje bi dovelo kako do većeg aktivnog učešća mladih u društvenom životu, preko (samo)zapošljavana, tako i do lokalno ekonomskog razvoja putem mentorske podrške i iskustvenog učenja.